Dowiedz się kiedy Niemcy i Czesi odpoczywają, a Twoje paczki czekają na doręczenie.

Usytuowani na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim zdążyliśmy się już przyzwyczaić do odmienności w świętach i dniach wolnych od pracy, po wszystkich stronach granicy. Ale nasi obecni i przyszli klienci nie muszą rozumieć tej specyfiki. Warto dowiedzieć się więcej na temat dni wolnych od pracy w Niemczech i Czechach, w 2019 roku.

Specyfika Niemiec

Sprawa Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy jest oczywista. Ale istnieje wiele wydarzeń historycznych, wielkich dni w historii obydwu narodów, które wprowadzają istotne różnice. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sprawę, jest fakt, że Niemcy to republika federalna. Tu dni wolne od pracy, mogą dotyczyć poszczególnych landów, a nie całego kraju. Jeśli wysyłacie paczki do Saksonii, 20 listopada, w Dzień pokuty i modlitwy, obchodzony przez Kościoły ewangelickie, nie dotrą one do waszych klientów na terenie tego landu. Jest to bowiem dzień wolny od pracy, tradycyjnie poświęcony na zadumę. Ale to tylko jeden z przykładów.

Ciekawa jest sytuacja z Zielonymi Świątkami (Pfingsten). Niemcy, tak jak kilka innych narodów w Europie, mają wolny poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Co ciekawe do 1951 roku, był to dzień wolny od pracy także w Polsce. Można Niemcom pozazdrościć czegoś na kształt “drugiej Wielkanocy”. Jest to święto ogólnokrajowe. Niemcy świętują także Boże Ciało, czy Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (tylko w niektórych landach). W protestanckich landach świętowany jest Dzień Reformacji – 31 października. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) – 3 października, to już oczywiście święto ogólnokrajowe.

Czesi też mogą liczyć na długi weekend

Południowi sąsiedzi również lubią świętować. Tu już nie ma problemu ze zrozumieniem lokalnej specyfiki. Święta dotyczą całego kraju. W Czechach można znaleźć wiele ciekawych dni wolnych od pracy. Nie pracuje się już w Wielki Piątek. Zmiana nastąpiła kilka lat temu, co Polaków stereotypowo postrzegających Czechów jako zupełnie niewierzących, może zdziwić. Czesi, w przeciwieństwie do Polaków, świętują zakończenie wojny. Dzień Zwycięstwa przypada oczywiście na 8 maja.

Na przedłużenie weekendu Czesi mogą liczyć w lipcu, kiedy przychodzą dwa dni wolne po sobie: 5 lipca święto św. Cyryla i Metodego, którzy Słowianom przynieśli chrześcijaństwo oraz 6 lipca: Dzień spalenia reformatora religijnego Jana Husa.

Na jesieni nie brakuje wielkich rocznic historycznych: 28 września, dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci św.Wacława, obchodzi się Dzień czeskiej państwowości. Dokładnie miesiąc później, 28 października, Czesi przypominają sobie odzyskanie niepodległości w 1918 (Dzień powstania samodzielnego państwa czechosłowackiego). W końcu przychodzi 17 listopada – Dzień walki o wolność i demokrację, upamiętniający początek Aksamitnej Rewolucji w 1989 roku.

Jak widać po obydwu stronach granicy, znajdziemy wiele dni wolnych od pracy. Warto mieć to w pamięci. Poznanie kultury i specyfiki krajów, do których planujemy naszą ekspansję, jest kluczowe. W Gepardzie te aspekty rozumiemy i chętnie tłumaczymy je naszym klientom. Oto pełne zestawienie dni wolnych od pracy w Niemczech i Czechach, w roku 2019…

Czechy

1 stycznia 2019 – Dzień odnowienia niepodległego państwa czeskiego

19 kwietnia 2019 – Wielki Piątek

22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2019 – Święto Pracy

8 maja 2019 – Dzień Zwycięstwa

5 lipca 2019 – Dzień słowiańskich apostołów Cyryla i Metodego

6 lipca 2019 – Dzień spalenia mistrza Jana Husa

28 września 2019 – Dzień czeskiej państwowości

28 października 2019 – Dzień powstania Czechosłowacji

17 listopada 2019 – Dzień walki za wolność i demokrację

24 grudnia 2019 – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2019 – Boże Narodzenie

26 grudnia 2019 – Święto św. Szczepana

Niemcy

1 stycznia 2019 – Nowy Rok

19 kwietnia 2019 – Wielki Piątek

22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2019 – Święto Pracy

30 maja 2019 – Wniebowstąpienie Pańskie

10 czerwca 2019 – Poniedziałek Zielonoświątkowy

3 października 2019 – Dzień Zjednoczenia Niemiec

25-26 grudnia 2019 – I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia

Dnia wolne od pracy w Niemczech w 2019 roku w wybranych landach:

Święto Trzech Króli – Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt (6 stycznia)

Boże Ciało – Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland (20 czerwca)

Święto Pokoju – Aigsburg, Bawaria (8 sierpnia)

Wniebowzięcie NMP – Saarland (15 sierpnia)

Święto Reformacji – Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Brema (31 października)

Wszystkich Świętych – Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland (1 listopada)

Dzień Pokuty i Modlitwy – Sachsen, część Bayern (20 listopada)